Administrație

AFACERE PENTRU DNA – Cum a pierdut Lugojul cinci milioane de euro pe mâna lui Boldea, Martinescu şi Ambruş

AFACERE PENTRU DNA – Cum a pierdut Lugojul cinci milioane de euro pe mâna lui Boldea, Martinescu şi Ambruş

Autoliv

Banatenii

În anul 2008, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a hotărât, prin Hotărârea numărul 117-II din 30 octombrie, aprobarea unui schimb de imobile între Municipul Lugoj şi Technocer S.R.L. Imobilele oferite la schimb de către Technocer S.R.L. erau situate pe strada Herendeştiului (actualul cartier de pe partea stângă), iar imobilele date la schimb de catre Primărie erau situate pe strada Timişorii (parcul industrial).

Motivul invocat de Primărie a fost acela al rezolvării unei probleme sociale, aceasta pentru că, în imobilele clădiri situate pe strada Herendeștiului (aflate în proprietatea Technocer S.R.L.), locuiau persoane defavorizate, în chirie, persoane care, conform proprietarului de la acea vreme, urmau să fie evacuate.

Schimbul de imobile a adus bugetului local un prejudiciu estimat la momentul aprobării acestuia, de circa 5.000.000 EURO, prin supraevaluarea imobilului aparținînd TECHNOCER S.R.L., respectiv prin subevaluarea imobilului aparținând Primăriei. Toate acestea au fost posibile ca urmare a unor grave neglijențe în actul de administrare a patrimoniului public.

Prin mai multe dispoziții ale primarului, cartierul de pe Herendeștiului a fost retrocedat către succesori ai familiei Muschong. Urmare a dobândirii acestor imobile de către succesorii familiei Muschong, aceștia le-au instrăinat către Technocer S.R.L. Imobilele clădiri și terenuri care au făcut ulterior obiectul contractului de schimb au fost cumpărate (alături de alte imobile) de catre Technocer S.R.L. în baza a două contracte autentice de vânzare cumpărare: unul încheiat în 11 decembrie 2007, iar celălalt în data de 15 februarie 2008, la prețul total de 670.000 EURO. În 2008, la câteva luni după cumpărare, același teren a fost evaluat (raport de evaluare numărul 51 din 14 aprilie 2008) de către Technocer S.R.L., la valoarea de 4.725.000 EURO.

În anul 2007, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a aprobat, prin Hotărârea numărul 176 din 30 august, Planul Urbanistic Zonal „Parc Industrial Calea Timișorii Lugoj“. Prin respectivul plan de urbanism a fost reglementată o suprafață de teren de aproximativ 60 de hectare situate pe strada Timișoarei, printre care și cele evaluate de către Primărie și oferite la schimb către Technocer S.R.L.

Mecanismul fraudării, respectiv al subevaluării imobilului oferit la schimb de către Primărie a fost unul foarte rudimentar. Inițial a fost evaluat un imobil în suprafață de 335.200 mp, care conținea atât terenuri cu interdicție de construire, ori chiar terenuri agricole, cât și terenuri cu valoare ridicată, pe care se putea construi, prețul stabilit fiind de 26 EURO/mp. Ulterior, la indicația expresă a primarului (consemnată în procesul verbal al sedinței), obiect al schimbului a făcut doar un teren integral construibil (16 hectare din cele 33,5 evaluate), dar care a rămas evaluat la aceeași valoare de 26 EURO/mp, rezultâd o subevaluare de 1.500.000 EURO.

Anterior, prin HCL numărul 204 din 27 septembrie 2007, consiliul local a aprobat „scoaterea la licitație  în vederea concesionării, a unei suprafețe de 30.000 mp de teren situat în Lugoj, strada Timișoarei fără număr, Lot 2, în vederea construirii de obiective economice. Licitația a fost câștigată de către Technocer S.R.L.

După „blocarea“ terenului de pe strada Timișorii, Technocer S.R.L., prin adresa numărul 8005 din 6 februarie 2008, solicita Primăriei efectuarea schimbului. Urmare a cererii Tehnocer S.R.L., Primăria a întocmit referatul înregistrat sub numărul 10331 din 15 februarie 2008, care a stat la baza HCL numărul 34/ 28 februarie 2008.

Referatul, aprobat de primarul de la acea vreme, Marius Martinescu, conține următoarele prevederi:

 • Aliniatul 6 – „…termenul legal pentru păstrarea de către proprietar a chiriașilor în imobilele retrocedate este de 5 ani…“;
 • Aliniatul 8 – „Clădirile respective sunt într-o stare de degradare avansată, fiind nesatisfăcatoare, din punct de vedere al anvelopei și al dotării cu instalații.“
 • Aliniatul 12 – „Actualul proprietar al imobilelor, prin adresa 8005 din 6 februarie 2008, ne comunică faptul că este interesat în rezolvarea problemei apărute…, prin realizarea unui schimb de terenuri cu primăria.“
 • Aliniatul 13 – „…Tehnocer S.R.L. oferă la schimb imobile compuse din teren și clădiri în suprafață de 193.627 mp…“
 • Aliniatul 14 – „În schimbul imobilelor descrise în adresa numărul 8005 din 6 februarie 2008, Tehnocer S.R.L. solicită terenuri și clădiri aparținând domeniului privat al municipului Lugoj situate pe strada Timișorii și strada Făgetului.“
 • Aliniatul 17 – „propunem emiterea unei HCL care să conțină următoarele: …acordarea avizului de principiu privind realizarea schimbului, imobile aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj, imobil compus din teren de 30.000 mp, situat pe strada Timișorii, ce face obiectul Contractului de concesiune numărul 4259/23 ianuarie 2008 și imobilele aparținând Technocer SRL, situate pe strada Herendeștiului la numerele poștale 1,3,5 si 13, compuse din…; aprobarea realizării de către Primăria Municipiului Lugoj a unui raport de evaluare a terenului situat în zona Timișorii 2, în suprafață de 30.000 mp… în vederea realizării schimbului de imobile.“

Conform Referatului, rezultă intenția clară, la acel moment, ca schimbul să se efectueze între cele două entități, doar cu privire la imobilele menționate în cuprinsul acestuia și în cererea făcută de Technocer S.R.L. Respectiv Technocer S.R.L. urma să ofere la schimb o suprafață de teren de 193.627 mp (cu clădirile aferente), iar Municipiul Lugoj urma să ofere la schimb, chiar imobilul teren concesionat de către Technocer S.R.L, situație în care schimbul ar fi fost unul echitabil.

Însă Technocer S.R.L., având în vedere valoarea ridicată a terenurilor de pe Timișorii, și-a dorit acapararea întregii suprafețe concesionate pe strada Timișorii, respectiv 160.000 mp.

Prin HCL 34/28 februarie 2008,  consiliul local aproba „în principiu“ efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Lugoj și Technocer S.R.L.

De la momentul redactării Referatului (10331 din 15 februarie 2008) și până la momentul aprobării HCL, negocierile neoficiale au schimbat sensul Referatului, în HCL apărând mențiunea că „Technocer S.R.L. va prelua în proprietate, la schimb, teren în Zona Industrială Calea Timișorii, inclusiv terenul ce face obiectul contractului de concesiune…“. De observat că în HCL nu apare nicio mențiune despre imobilul de pe strada Făgetului, aparținând Municipiului Lugoj și care a fost totuși dat la schimb către Technocer S.R.L., după cum vom vedea mai jos.

 Revenind la HCL 34/28 februarie 2008 privind aprobarea în principiu a efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Lugoj și Technocer S.R.L., hotărârea declanșatoare a acestui întreg proces de fraudare a intereselor Municipiului Lugoj, dincolo de aspectele arătate mai sus, este de menționat faptul că aceasta avea ca rațiune rezolvarea unei probleme sociale. Nimic mai fals, Municipiul Lugoj, prin acest schimb a preluat doar imobilele de pe strada Herendeștiului, situate pe partea stângă a ieșirii din oraș și nu și pe cele de pe partea dreaptă (la fel locuite de cetățeni nevoiași). Pe de altă parte, și astăzi, cetățenii nevoiași locuiesc în aceleați condiții mizere, sau chiar mai grele, în ciuda promisiunilor administrației locale de la acea vreme care promitea construcția de locuințe sociale.

Tot această HCL prevedea faptul ca părțile vor evalua fiecare propriul imobil, în vederea declanșării negocierilor. Adică, Municipiul Lugoj nu a evaluat niciodată bunurile imobile oferite la schimb de către Technocer, tocmai datorită faptului că acestea aveau o valoare mult mai mică decât cele oferite la schimb de către Municipiul Lugoj. Este evidentă intenția de fraudare, atâta timp cât niciuna dintre părți nu a evaluat bunul pe care urma să-l primească la schimb.

La 14 octombrie 2008 este adoptată HCL numărul 86 privind constituirea Comisiei de negociere a schimbului de imobile între Municipiul Lugoj si Technocer S.R.L. Comisia a fost constituită din următorii: Francisc Constantin Boldea – președinte, Ioan Ambruș, Ioan Barboni, Nicu Bădina și Marius Tiberiu Martinescu (capii spectrului politic lugojean de la acea vreme).

În 20 octombrie 2008, are loc prima sedință a comisiei de negociere (proces verbal numărul 86460). Francisc Boldea insistă pe rezolvarea problemei sociale, arătând că peste 850 de oameni trăiesc în acele imobile, ignorând faptul că legea îl obligă pe actualul proprietar, Technocer S.R.L., să-i mențină în chirie încă cinci ani.

Technocer S.R.L. prezintă Raportul de evaluare numărul 51 din 14 aprilie 2008, întocmit de către PF Slavin Ioan din Arad. De menționat că raportul a fost făcut la patru, respectiv două luni după ce Technocer S.R.L. a cumpărat imobilele, iar valoarea indicată (4.725.000 euro) a fost de nouă ori mai mare decât valoarea de achiziție (evaluatorul este obligat să solicite actul de dobândire când face o evaluare, deci a avut la cunostință valoarea de piață a imobilelor). Important de menționat este și faptul că Primăria avea contractele prin care Technocer S.R.L. a cumpărat imobilele, ele fiind declarate în vederea impozitării, deci știa valoarea cu care au fost cumpărate.

Ulterior, comisia ia act de Raportul de evaluare întocmit în data de 10 aprilie 2008 de către Contex Evaldi S.R.L., asupra imobilelor Municipiului Lugoj (în suprafață totală de 335.200 mp), din care rezultă un preț mediu de 26 de euro/mp, și, împărțind suma negociată ca valoare a imobilelor oferite de Technocer S.R.L. de 4.182.595,72 euro la acest preț de 26 euro/mp, ajunge exact la suprafața rotundă de 160.000 mp pe care Municipiul Lugoj trebuie să o ofere la schimb Technocer S.R.L. Încă de la început Technocer S.R.L. și-a dorit exact această suprafață, toate demersurile fiind făcute plecându-se de la această dorință.

În 24 octombrie 2008 primarul Francisc Boldea „propune ca cele 16 hectare de teren care fac obiectul schimbului dintre PML si Technocer S.R.L. să fie repartizate ținând cont de PUZ-ul care există, cu respectarea zonelor de restricție și interdicție impuse de reglementările în vigoare.“ Adică, primarul propune ca din cele 335.200 mp evaluate de Primărie la prețul de 26 euro/mp (în care erau incluse atât zonele cu restricții și interdicții de construire), să i se atribuie lui Technocer S.R.L., doar zonele construibile.

Pe de altă parte este de observat că bunul aparținând Municipiului Lugoj (cele 160.000 mp) au fost individualizate după stabilirea prețului!!! Primarul Francisc Boldea, revine și indică unde să fie localizat imobilul teren pe care urma să-l ofere la schimb Municipiul Lugoj: „propun ca localizarea parcelei de 16 hetare care va face obiectul schimbului (deci era conștient de faptul că aceasta reprezintă o parte din totalul de teren evaluat) să se facă din vecinătatea DE 448, dinspre Municipiul Lugoj spre localitatea Coșteiu, compact, într-o parcelă. Drept urmare va fi afectat … din care va fi dezmembrată o parcelă de 16 hectare, cu respectarea zonelor de protecție și interdicție impuse de reglementările în vigoare, ținând cont de PUZ existent (adică cea mai valoroasă bucată de teren).“ Amplasamentul a fost aprobat în unanimitate de către comisia de negociere.

Observații esențiale:

 • Rapoartele de evaluare s-au însușit de către comisie, iar nu de către consiliul local, după desfășurarea negocierilor. În HCL 34/28 februarie 2008, la Articolul 3 se menționează: „Schimbul efectiv de imobile se va face pe baza unor rapoarte de evaluare, întocmite de fiecare copermutant în parte pentru bunurile imobile proprii (!!!), însușite de Consiliul Local al Municipiului Lugoj.“ În mod logic și normal, rapoartele de evaluare trebuiau să fie însușite de către CLML înainte de negocieri, pentru ca ele să poată constitui un fundament de negociere pentru comisie. În realitate, comisia a negociat pe niște rapoarte de evaluare neînsușite de către CLML.
 • Imobilul de pe strada Făgetului nu a fost evaluat, iar CLML nu a aprobat niciun raport de evaluare cu privire la acesta.
 • Imobilul oferit la schimb de către Municipiul Lugoj, a fost individualizat după încheierea negocierilor, fapt totalmente ilegal. Cum a putut fi evaluat și negociat prețul sau fară să se știe din start configurația și suprafața sa ori locul unde se va situa? Întreg imobilul evaluat de Contex Evaldi S.R.L. era în suprafață de 335.200 mp (26 euro/mp), din care s-au oferit la schimb 160.000 mp, reprezentând chiar terenul care a urcat media de preț la 26 euro/mp.

Consiliul Local prin Hotărârea numărul 116-II din 30 octombrie 2008  își însușește rapoartele de evaluare, trecând cu vederea inadvertențele majore arătate mai sus.

Consiliul Local prin Hotărârea numărul 117-II din 30 octombrie 2008 aprobă efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Lugoj și Technocer S.R.L., consfințind cel mai mare prejudiciu adus vreodată Municipiului Lugoj. În referatul ce a stat la baza HCL se menționa din nou faptul că Technocer S.R.L. avea obligația să păstreze chiriașii în locuințe încă cinci ani. Așadar invocarea unor necesități „sociale“ nu putea sta la baza fraudării intereselor Municipiului Lugoj.

 

 

 

 

Vezi comentarii (4)

4 Comments

 1. Damian L

  1 iunie 2016 at 13:11

  Maran. ..Din nou..

  • S. Tibi

   1 iunie 2016 at 13:56

   Gresesti! Maran & Bolera & Consiliul Local(CL). Fara acordul CL Boldea nu putea face mai nimic. Aproape toti consilierii au beneficiat de mici favoruri din partea Tehnocer.

   • Popica

    1 iunie 2016 at 17:01

    EXACT! Asta e problema, toti sunt niste corupti!

 2. tecalin

  1 iunie 2016 at 15:10

  verificati si vedeti ca dosarul cu schimbul de terenuri a fost initial la dna.nu mai faceti afirmatii nereale

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Administrație

Mai multe în Administrație

Primăria din Reșița investește în cabinetele medicale școlare

Banatenii27 iulie 2017

O comună din Caraş-Severin a obţinut o finanţare uriaşă de la Guvern

Banatenii27 iulie 2017

VIDEO Dezastru pe calea ferată. “Suntem cu ambele picioare în groapă. Ne vom prăbuşi!”

Banatenii27 iulie 2017

Lucrări pe autostrada A1 Deva-Nădlag. Se frezează asfaltul şi se circulă pe o singură bandă

Banatenii26 iulie 2017

Lugojul rămâne fără apă. Se execută lucrări la una dintre uzine

Banatenii25 iulie 2017

Şedinţă de consiliu pentru majorarea salariilor funcţionarilor din Primăria Lugoj

Banatenii25 iulie 2017

Reşiţa primeşte de la Guvern peste 18 milioane de lei pentru o grădiniţă, două poduri şi mai multe drumuri de acces

Banatenii21 iulie 2017

VIDEO Dezastru ecologic pe malul râului Timiş. Zeci de tone de deşeuri sunt aruncate pe locul unde, în trecut, lugojenii ieşeau la iarbă verde

Banatenii21 iulie 2017

VIDEO – Oraşul cu stâlpii în mijlocul drumului. Cum au asfaltat trotuarele şi drumurile edilii unui oraş din Banat

Banatenii18 iulie 2017

Reşiţa, o nouă etapă pentru prevenirea virusului Zika. Reşiţenii pot primi amenzi dacă nu execută dezinsecţia imobilelor proprii

Banatenii17 iulie 2017

Majorările salariale din administraţie aduc concedieri la Primăria Lugoj: “Mai bine să fie mai puţini, cu salarii mai bune, care vor să muncească”

Banatenii17 iulie 2017

GEC Nera acuză Romsilva că a lăsat în paragină una dintre cele mai frumoase zone turistice din Banat

Banatenii17 iulie 2017